การจัดส่งสินค้าสามารถจัดทำได้โดยผ่านช่องทาง courier หรือโดยไปรษณ๊ย์ไทย ซึ่งที่อยู่ในการรับสินค้าต้องเป็นที่อยู่เดียวกันกับการชำระเงิน หากคุณเลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเราจะติดต่อคุณพร้อมรายละเอียด

Delivery is made by courier or Thai Post. If you have opted for cash on delivery you will need to be home to recieve your order and make a payment. If you have chosen to pay by Bank Transfer we will contact you with details.

 

How to Order
Karnsang เป็นร้านค้าเว็บไซต์และคำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องออนไลน์ การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยการโอนผ่านธนาคารหรือชำระด้วยเงินสดเมื่อท่านได้รับของ สามารถจัดส่งได้ตามที่อยู่ที่คุณเลือก
Karnsang is a website shop & orders for our products need to be placed online. Orders can be paid for by bank transfer or by cash on delivery. Delivery can be made to any address you choose.